Prijímacie skúšky

Po vyplnení elektronickej prihlášky vás skontaktujeme a upresníme termín a spôsob konania skúšky.

Študijné odbory

Hudobný odbor

Hudobný odbor

Okrem samotnej hry na nástroj je súčasťou výučby aj hudobná náuka.

Literárno-dramatický

Literárno-dramatický

Tvorba spoločných príbehov, hereckých etúd, pantomím a veľa zábavných rozcvičiek.

Multimediálna tvorba

Multimediálna tvorba

Snímanie a audiovizuálne spracovanie rôznych udalostí a tém.

O nás

Vytvárame tvorivú rodinnú atmosféru na posilnenie spojenia učiteľ - žiak - rodič.
Podporujeme nápady našich žiakov, ktorí si popri povinných skladbách a etudách spoluvytvárajú repertoár vlastným výberom skladieb.
Žiaci radi formujú rôzne hráčske zoskupenia, obľúbené sú duetá, triá, či školská kapela Gaudia.

Predstavujeme Vám

Deň otvorených dverí

Hudobné nástroje

oddelenia

Klavír

Vyučujeme klasickú hru a improvizáciu na klavíri a organe.

Gitara

Vyučujeme hru na klasickej, elektrickej aj basovej gitare.

Spev

Vyučujeme klasický sólový aj moderný spev a zborový spev.

Bicie nástroje

Vyučujeme klasickú hru a improvizáciu.

Husle

K čistým tónom sa dostávame hravou a zábavnou metodikou.

Violončelo

Klasická sólová hra aj hra v komorných zoskupeniach.

Dychové nástroje

Vyučujeme hru na zobcovej a priečnej flaute.

O našej škole

Náš dynamický, mladý kolektív vyučuje hru na klavír, organ, husle, gitaru, flautu a iné nástroje, v spolupráci so žiakmi s literárno-dramatického odboru vytvárame zaujímavé predstavenia pre všetkých.
0
Študentov
0
Učiteľov
0
Vystúpení
0
Koncertných hodín

Študijný program

Naša škola je zaradená
Ministerstvom školstva SR
do siete základných umeleckých škôl

Novinky

blog
Summer workshop Gaudia

Summer workshop Gaudia

Pre všetkých dospelákov, ktorí si chcú „zamuzicírovať“, alebo si konečne splniť svoj dávny sen, naučiť sa hrať na nejaký hudobný...

Komunitný koncert 18.06.2024

Komunitný koncert 18.06.2024

Vďaka podpore z Nadácie EPH môžeme uskutočniť naše obľúbené Trnavské komunitné koncerty. Tento raz zavítame s celým našim koncertným ansámblom na...

Komunitný koncert 13.06. 2024

Komunitný koncert 13.06. 2024

Komunitné koncerty sú v našej škole veľmi obľúbené a tento školský rok sa uskutočňujú vďaka podpore z nadácie EPH. Trnavský komunitný koncert sa...

Monika Škutová
Tešíme sa, že v Trnave vznikla ďalšia hudobná škola a že sa k hudbe dostane viac žiakov. Naše deti - Sárka a Tade si klavír zamilovali, ale v priebehu 2 rokov už prešli aj krízou. Vďaka citlivému a chápavému prístupu ich učiteľov to prekonali a sú odhodlaní pokračovať. Veríme, že škole Gaudia sa bude dariť a že s nasadením učiteľov si vybuduje v Trnave dobré meno.
Monika Škutová / rodič
Viera Filová

Škola medzi prvými zorganizovala online hodiny čo hodnotím veľmi pozitívne. Veľká vďaka vedeniu a učiteľom za vás čas a inovatívne riešenia počas karantény. Ďakujem pekne.

Viera Filová / rodič
Martina Chvostálová – dramatický
Lucka a Miško, ktorí chodia na dramatický odbor sa vždy tešia na hodinu, kamarátov a rôzne aktivity, ktoré tam so slečnou učiteľkou robia. Počas pandémie mávali prednes online a niekedy sme si spolu pozreli divadelné predstavenia, ktoré nám preposlala slečna Paula.
Martina Chvostálová / rodič
Anička Surjaková

Hodiny dramatickej prípravy na Súkromnej základnej umeleckej škole Gaudia, ktoré navštevuje naša dcéra sú veľmi kreatívne, slečna Paula rozvíja ich fantáziu. Som veľmi rada, že okrem spoločnej hodiny, kde tvoria super kolektív, majú aj individuálne hodiny, kde sa kladie dôraz na prednes.

Anička Surjaková / rodič
Martina Chvostálová – klavír

Náš syn Miško, po začatí štúdia hry na klavíri, mal po 2,5 mesiaci vystúpenie a bolo to fajn. Aj doma si rád len tak sadne ku klaviru a zahrá si. Pán učiteľ mu posiela zaujímavé a melodické skladby.

Martina Chvostálová / rodič
Sylvia Bučková

Obe moje deti navštevujú SZUŠ. Staršia dcéra od jej začiatku. Na základe priateľského a ľudského prístupu vyučujúcich, ich profesionálnej úrovne a snahe školy o neustále zlepšovanie podmienok na výučbu sme neskôr bez váhania prihlásili aj mladšiu dcéru. V porovnaní so štátnou ZUŠ cítime lepšiu
komunikáciu a ústretovosť voči rodičom.

Sylvia Bučková / rodič

Kontakt

Kde nás nájdete

Františkánska 2
917 01 Trnava