Gabriela Mikulčíková

Vyrastala som v saleziánskom prostredí v Trnave na Kopánke a s tým sú späté aj moje hudobné začiatky. Hra na organe, spievanie v speváckych zboroch, vedenie rôznych speváckych zoskupení, klavír, spev a popritom neustála pedagogická prax. Na univerzite UKF v Nitre som mala možnosť dopĺňať svoje hudobné obzory u slovenských hudobných skladateľov Ivana Paríka, Tadeáša Salvu a Juraja Hatríka.

Poskytnúť hudobný zážitok na rôznej interpretačnej úrovni žiaka je celkom vysoká méta. S každým žiakom sa črtá nová výzva, nové prispôsobenie sa jeho danostiam. Posunutie o krok ďalej a vyššie. Inšpirovať deti k pravidelnému cvičeniu a privádzať ich k prekonaniu vlastných hraníc. To sú moje ciele, ktoré sa snažím napĺňať v pedagogickej praxi. Ak  sa mi podarí na hodinách vytvoriť príjemnú  atmosféru a obohatiť repertoár žiakov, som na dobrej ceste. Na vyššiu úroveň postúpime pri vzájomnej spolupráci s rodičmi.

Nie každý musí byť skvelý hudobník, ale každé stretnutie s hudbou môže obohatiť.