Zuzana Mrázová

Ako dieťa som nepoznala osobne nikoho kto by hral na nejaký hudobný nástroj, no môj otec spieval v mužskom speváckom zbore BRADLAN. Ako 5 ročná som raz prišla zo škôlky s presvedčením, že chcem hrať na husle. Rodičia mi v tom nebránili, ale najväčšiu iniciatívu prejavila babička (aj keď neviem či neskôr neoľutovala pri počúvaní prvých neisto vylúdených tónoch z tohto krásneho nástroja).  A tak som zabsolvovala vtedy ešte  ĽŠU v Trnave, kde ma vždy odprevádzala moja babička. Neskôr som účinkovala vo viacerých zborových formáciách a mládežníckej kapele, s ktorou sme robili hudobné sprievody počas detských omší.

Aj keď v mojom živote zohrávala hudba dôležitú úlohu, vyštudovala som chemické inžinierstvo. Nikdy by ma nenapadlo ísť pedagogickou cestou, až pri vlastných deťoch som sa  stretla s licencovaným programom Hudobnej školy YAMAHA. A to zmenilo môj životný  kurz opäť smerom k hudbe.

Od roku 2009 pôsobím ako lektorka predškolských programov medzinárodnej hudobnej školy YAMAHA. Založila som a viedla viacero pobočiek tejto hudobnej školy.

Najväčšou výzvou bolo pre mňa založenie Súkromnej základnej umeleckej školy Gaudia. Ako zriaďovateľka školy  sa  teším z každého nového žiaka ktorého môžeme v našej škole sprevádzať krajinou hudby či divadla. O to väčšiu mám radosť zo žiakov s ktorými som sa stretla na kurze školy Yamaha, často ešte v plienkach a neskôr sú žiakmi našej školy Gaudia. Vtedy nadobúdam istotu, že má veľký význam venovať sa umeleckému vzdelávaniu detí už od útleho veku a táto snaha prináša svoje ovocie.

Som rada, že sa nám spoločnými silami podarilo vytvoriť tím  kvalitných pedagógov, ktorí sa  snažia rozvíjať v deťoch lásku k hudbe a pritom  udržiavajú rodinnú a priateľskú atmosféru.