Prijímacie skúšky

informácie
Všeobecné informácie

Pre prijatie žiaka do Súkromnej základnej umeleckej školy je nutné uspieť na prijímacích pohovoroch. Žiaka vo veku od 5 rokov do 12 rokov sprevádza zákonný zástupca.

Vek 5 rokov musí dieťa dosiahnuť do 1. januára predchádzajúceho školského roku. Zákonný zástupca vopred vypíše elektronickú prihlášku na stránke školy.

Po vypísaní elektronickej prihlášky Vás pozveme na prijímací pohovor.

Kritéria na prijatie do hudobného odboru a obsah prijímacieho pohovoru

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z.

  • Rytmické cítenie – uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska
  • Hudobné cítenie – uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny
  • Hlasové dispozície – spev ľubovoľnej piesne

U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.