Prijímačky 29. – 30.4.2024

Prijímačky 29. – 30.4.2024

Pozývame Vás na prijímacie skúšky žiakov do našej školy Gaudia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 29. a 30. apríla 2024 od 14.00 – 18.00 h. v budove školy. Po vyplnení elektronickej prihlášky cez webstránku školy Vám niekoľko dní pred samotnými skúškami zašleme spresňujúce inštrukcie. Pre školský rok 2024/25 otvárame v Hudobnom odbore štúdium: Hra na klavír, gitaru, flautu, priečnu flautu, saxofón, bicie, akordeón, husle, violončelo a spev. Starší žiaci, ktorí už majú absolvovaný 1. stupeň štúdia v inej ZUŠ môžu pokračovať u nás v štúdiu na basgitare, elektrickej gitare, či v hre na organ. Na prijímacie skúšky v Hudobnom odbore si treba pripraviť jednu ľudovú, alebo populárnu pieseň, ktorú treba zaspievať. Podľa zamerania žiaka preskúšame aj sluchovo – intonačné, rytmické danosti a hudobnú pamäť.

Otvárame aj Literárno-dramatický odbor, kde žiaci získavajú cenné rétorické a dramaticko-pohybové zručnosti. Okrem literárneho prednesu si žiaci osvojujú základy pohybu a koordinácie na javisku a vystupovanie a účinkovanie v divadelných hrách.

Audio-vizuálny odbor otvárame pre žiakov od druhého stupňa ZŠ, kde žiaci majú možnosť naučiť sa práci s PC v rámci grafických programov, natáčanie krátkych filmov, videí, reportáží a ich následné spracovanie.