Prijímačky 2022

Prijímačky 2022

Pozývame Vás na prijímacie skúšky žiakov do našej školy Gaudia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 2. a 4. mája 2022 v budove školy. Pre budúci školský rok 2022/23 otvárame v Hudobnom odbore štúdium: Hra na klavír, gitaru, flautu, bicie, husle, violončelo a spev. Starší žiaci, ktorí už majú absolvovaný 1. stupeň štúdia v ľubovoľnej ZUŠ môžu pokračovať u nás v štúdiu na basgitare, elektrickej gitare, či v hre na organ. Na prijímacie skúšky v Hudobnom odbore si treba pripraviť jednu ľudovú, alebo populárnu pieseň, ktorú treba zaspievať. Podľa zamerania žiaka preskúšame aj intonačné a rytmické danosti.

Otvárame aj Literárno-dramatický odbor, kde žiaci získavajú cenné rétorické a dramaticko-pohybové zručnosti. Taktiež Audio-vizuálny odbor pre žiakov od druhého stupňa ZŠ.

Po obdržaní elektronickej prihlášky sa s Vami skontaktujeme a upresníme Váš individuálny čas konania prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky budú prebiehať podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.