Darujte nám 2 % z daní

Darujte nám 2 % z daní

Aj tento rok nám môžete poukázať 2 % z Vašich daní, ktoré nám pomôžu k zakúpeniu nových hudobných nástrojov, strún, či didaktických pomôcok. Stačí vyplniť tlačivo a odovzdať ho u nás v škole, alebo na Daňovom úrade. 50 % z poukázanej sumy si môžete uplatniť ako náš špeciálny bonus k uhradeniu školného. Ak odovzdáte tlačivá na Daňový úrad vo vlastnej réžii, nezabudnite nám poslať fotokópiu, aby sme bonus vedeli započítať. Ak to necháte na nás, môžete ho vhodiť do schránky vo vestibule školy, alebo odovzdať v riaditeľni. Tlačivá k vyplneniu má k dispozícii každý triedny učiteľ v škole. Posielame ho aj elektronicky mailom každému z Vás. Ak máte možnosť, oslovte aj svojich známych, ktorý Vám môžu pomôcť uplatniť si väčšiu zľavu na školnom vďaka poukázaniu 2 % z ich daní.

2 % z daní poskytujete priamo nášmu zriaďovateľovi, ktorým je Občianske združenie s názvom: Aktivity pre deti a sídlom: Ružindolská 3171/3, 917 01, Trnava IČO: 42296404

V prípade otázok k 2 % kontaktujte 0907 178 245, alebo píšte na info@skolagaudia.sk