Dodatočné prijímačky september 2020

Dodatočné prijímačky september 2020

Pozývame Vás na dodatočné septembrové prijímačky na rok 2020.

Dieťa príde v sprievode jedného rodiča, vstup do budovy iba v rúškach . Treba mať vyplnenú a zákonným zástupcom dieťaťa podpísanú prihlášku a čestné prehlásenie. Prichádzajte podľa zadaného časového harmonogramu, ktorý vám zašleme po vyplnení elektronickej prihlášky.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.