Koncert pre Elišku

Koncert pre Elišku

Eliška Hrušková je milé 6 ročné dievčatko, ktoré od svojho narodenia trpí metabolickou poruchou. Je veľmi usilovná a statočná, napriek svojej chorobe je plná života a elánu. Okrem častých pobytov v nemocnici navštevuje oveľa radšej aj našu SZUŠ Gaudia a to hneď v dvoch odboroch, v  hudobnom a literárno-dramatickom. Keďže sa teraz pripravuje aj so svojou maminou na náročnú operáciu, ktorou je  transplantácia pečene v Nemecku, rozhodli sme sa aj my ako škola pomôcť “odľahčiť“ finančný rozpočet rodiny Hruškových a usporiadať pre ňu špeciálny „Benefičný koncert pre Elišku.“

Ak máte chuť podporiť toto podujatie aj vy, príďte 16. apríla v nedeľu o 16.00 h. 2023 na tento koncert, ktorý sa bude konať v kostole sv. Jakuba (františkánsky).

Na koncerte vystúpia pedagógovia a žiaci SZUŠ Gaudia spolu so zbormi z Kopánky.

Ak chcete darovať finančný príspevok na tento účel stačí naskenovať QR kód z plagátu, alebo prispieť do označenej pokladničky priamo v kostole.

Za každý druh podpory ďakujeme!

SZUŠ Gaudia