DOD a Prijímačky

DOD a Prijímačky

Tešíme sa na vašu zvedavosť a veríme, že odpovieme na všetky vaše otázky počas Dňa otvorených dverí. Môžete sa prísť pozrieť na hodiny jednotlivých nástrojov, Hudobnej náuky či literárno-dramatického. Porozprávame si niečo o výučbe na našej škole a odovzdáme vám základné informácie o možnosti štúdia v rôznych odboroch a predstavíme študijný program pre jednotlivé vekové kategórie žiakov.

Poskytneme informácie k prijímacím skúškam, ktoré sa konajú v Hudobnom odbore, Literárno-dramatickom a tiež v audiovizuálnom. Pre záujemcov do Hudobného odboru je nutné pripraviť si na prijímačky dve piesne podľa vlastného výberu detí, správne intonovať, dokázať zopakovať po pedagógovi vytlieskať rytmické cvičenie a počuť stúpajúcu či klesajúcu melódiu tónov. Pre všetkých hudobníkov aj žiakov v ostatných odboroch ponúkame možnosť zážitku spievania v speváckom zbore.

Pre Literárno-dramatický a audiovizuálny nám stačí osobný pohovor so žiakom.