Prijímačky 2021

Prijímačky 2021

Pozývame Vás na prijímacie skúšky žiakov do našej školy Gaudia, ktoré sa konajú v dňoch 10. – 11. mája 2021 v budove školy. Jednotlivé ikony na plagáte symbolizujú odbory, ktoré otvárame v školskom roku 2021/22. Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám pošleme informácie o časovom poradí, podľa ktorého budete na skúšky prichádzať. Prijímacie skúšky budú prebiehať za dodržiavania aktuálnych bezpečnostných opatrení. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať mailom, alebo telefonicky.