Aj vaše 2% rozozvučia školu

Aj vaše 2% rozozvučia školu

Aj vďaka vašej podpore v podobe 2% z daní sme mohli doplniť vybavenie našej školy o hudobné nástroje. Najnovším prírastkom je pianino Petrof.

Na fotke ho po renovácii testuje p. učiteľ Michal Šimun.