Prijímačky dramatický odbor 2020

Prijímačky dramatický odbor 2020

Pozývame vás na prijímačky na dramatický odbor pre školský rok 2020/21. Dieťa príde v sprievode jedného rodiča. Treba mať vyplnenú a zákonným zástupcom dieťaťa podpísanú prihlášku a čestné prehlásenie. Prichádzajte podľa zadaného časového harmonogramu, ktorý vám zašleme po vyplnení elektronickej prihlášky.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.