Dodatočné prijímačky 2020

Dodatočné prijímačky 2020

Dieťa príde v sprievode jedného rodiča. Treba mať vyplnenú a zákonným zástupcom dieťaťa podpísanú prihlášku a čestné prehlásenie. Prichádzajte podľa zadaného časového harmonogramu, ktorý vám zašleme po vyplnení elektronickej prihlášky.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.