Prijímačky 2020

Prijímačky 2020

Prijímačky sa budú konať za prísnych bezpečnostných opatrení. Vstup do budovy školy bude možný iba s rúškom, kde vám poskytneme dezinfekciu na ruky. Dieťa príde v sprievode jedného rodiča. Treba mať vyplnenú a zákonným zástupcom dieťaťa podpísanú prihlášku a čestné prehlásenie. Prichádzajte podľa zadaného časového harmonogramu, ktorý vám zašleme po vyplnení elektronickej prihlášky.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.